Polityka prywatności oraz RODO

Strona fakturaibiznes.pl nie gromadzi ani nie przechowuje danych osobowych.

Cookies:

Korzystając z serwisu fakuraibiznes.pl mogą zostać umieszczone na Twoim komputerze ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikacji internauty przy ponownych odwiedzinach strony. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, ponieważ nie gromadzą  żadnych danych o użytkowniku. Stanowią tylko i wyłącznie informację dla serwisu, że użytkownik odwiedził naszą stronę. Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.

Blokada cookies

W przeglądarce internetowej jest możliwość zablokowania wszelkich plików cookie, zwykle w opcjach wyboru ustawień prywatności. Uniemożliwi to research całkowicie instalację tego rodzaju plików pochodzących z naszej strony internetowej oraz innych stron, z których korzysta użtkownik. Należy jednak pamiętać, ze wybór tej opcji może zablokować możliwość korzystania z szeregu funkcji na naszej stronie. Nie możemy także zagwarantować, że w przypadku blokady cookies nasza strona będzie działać w zaplanowany sposób i zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Informacja w.s. RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych jest DATAGRAM z siedzibą w Kraczkowej 439, 37-124 Kraczkowa

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
- wykonania ciążących na administratorze obowiązków względem klientów, tj wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych.
- ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
- zapewnienia wsparcia technicznego
- wysyłania ofert i informacji dot. rozwoju usług oferowanych przez administratora

3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W celu poprawienia efektywności działania strony, używane są pliki cookies Aby dowiedzieć się więcej na supplements where can i get cialis temat cookies kliknij i zobacz Polityka wobec cookies.

Akceptuję cookies z tej strony.